سپیرێز Spîrêz

  • spirez
ناوی منداڵ: سپیرێز Spîrêz
له‌ دایکبوی: 15.03.2009
دایک و باوك: ڤیان - دڵشاد
خوشك و برا: -
سپیرێز چیایه‌که‌ له‌ ئامێدی

Auan ئاوان

  • auanaso
ناوی منداڵ: ئاوان
له‌ دایکبوی: 27.06.2009
دایک و باوك: هه‌ڵاڵه - ئاسۆ‌ ‌
خوشك و برا: ئاسمان

میر Mîer

  • mir-sipan
ناوی منداڵ: میرMîer
له‌ دایکبوی: 19.01.2011
دایک و باوك: فه‌ریده‌- دڵشاد
خوشك و برا: کوێستان , ليزان, فينى

Azad ئازاد

  • azad
ناوی منداڵ: ئازاد
له‌ دایکبوی: 26.07.2009
دایک و باوك: موهیره - هێمن ‌
خوشك و برا: -

هەیڤارۆن Heyvaron

  • heyvaron
ناوی منداڵ: هەیڤارۆن Heyvaronله‌ دایکبوی: 19.01.2011
دایک و باوك: مونا - ئازاد
خوشك و برا: -

Sima سیما

  • sima
ناوی منداڵ: سیما
له‌ دایکبوی: 09.09.2004
دایک و باوك: شلێر - سالار
خوشك و برا: لاس

Êsta ئێستا

  • esta
ناوی منداڵ: ئێستا Êsta
له‌ دایکبوی: 06.08.2009
دایک و باوك: نه‌رمین - دلێر
خوشك و برا: یارا و ئارۆ